ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΛΟΙΑ LIBERTY

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΛΟΙΑ LIBERTY

Κατασκευάστηκε τον Σεπτέμβριο του 1943 στα ναυπηγεία Permanente Metals Corporation, Yard No. 1, Richmond, California (αρ. κατ. 2101). Αρχικό όνομα MICHAEL CASEY, υπό τη διαχείριση της American President Lines. Στις 13 Δεκεμβρίου 1946 αγοράστηκε από τους Υιούς Γεωργίου...
ΤΟ ΠΛΩΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ HELLAS LIBERTY

ΤΟ ΠΛΩΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ HELLAS LIBERTY

Το ARTHUR M. HUDDELL παροπλισμένο στις ΗΠΑ. (Συλλογή Μουσείου Hellas Liberty). (1/58) Το ARTHUR M. HUDDELL παροπλισμένο στις ΗΠΑ. (Συλλογή Μουσείου Hellas Liberty). (2/58) Το ARTHUR M. HUDDELL παροπλισμένο στις ΗΠΑ. (Συλλογή Μουσείου Hellas Liberty). (3/58) Το ARTHUR...