Το πρώτο διαδικτυακό μουσείο για τη ναυτιλία

Το πρώτο διαδικτυακό μουσείο για τη ναυτιλία

Το πρώτο διαδικτυακό μουσείο για τη ναυτιλία

Το πρώτο διαδικτυακό μουσείο για τη ναυτιλία

Το πρώτο διαδικτυακό μουσείο για τη ναυτιλία

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ


Ελληνική Ναυτιλιακή Ιστορία

Επιχειρείται μια ιστορική αναδρομή στην εξέλιξη της ναυτιλίας των Ελλήνων από τη δεκαετία του 1870 έως τον 21ο αιώνα. Η ερευνητική προσπάθεια μεστώνεται από ένα βασικό κορμό δώδεκα χρονολογικών ενοτήτων, στις οποίες καταγράφονται συνοπτικά οι σημαντικότεροι σταθμοί της Ελληνικής ναυτιλίας. Αρωγός στην ιστορική αναδρομή αποτελεί το αδημοσίευτο – σε μεγάλο βαθμό – φωτογραφικό και αρχειακό υλικό.

Ειδικές Ενότητες

Οι ειδικές ενότητες περιλαμβάνουν ιστορικά θέματα της Ελληνικής ναυτιλίας, ανασκάπτοντας την επιχειρηματική δράση και το έργο των Ελλήνων εφοπλιστών. Με την τακτική προσθήκη νέου υλικού, παρουσιάζονται διαφορετικές πτυχές της Ελληνικής Εμπορικής Ναυτιλίας, συνυφασμένη με τον χώρο και τον χρόνο.

Παγκόσμια Ναυτιλία

Η ενότητα αυτή είναι αφιερωμένη στο διαχρονικό έργο της ναυτιλίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Περιβάλει την διαχρονική εξέλιξη αυτής της δραστηριότητας και αναδεικνύει βασικά χαρακτηριστικά της. Πρόκειται για μια βιομηχανία χωρίς σύνορα, που ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των λαών και ενισχύει τις οικονομίες ανεπτυγμένων αλλά και αναπτυσσόμενων κρατών.

Υποστηρικτές Ίδρυσης

Σημαντικός αριθμός από εταιρείες και προσωπικότητες με μακρόχρονη παρουσία στο ναυτιλιακό χώρο – οι Υποστηρικτές Ίδρυσης – έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του Greek Shipping Miracle. Συμβάλλοντας με απρόσκοπτο τρόπο στο πολυσύνθετο αυτό εγχείρημα, που παίρνει τη μορφή μιας εκπαιδευτικής ιστοσελίδας, και προσφέρει τη δυνατότητα στους επισκέπτες της να ανακαλύψουν την πορεία της πρώτης ναυτιλιακής δύναμης στον κόσμο ακολουθώντας την οικεία διάταξη ενός μουσείου.

Πρόσφατες Ενότητες

Πρόσφατα Εκθέματα

Ενότητες Παγκόμιας Ναυτιλίας

Περίοδοι Ελληνικής Ναυτιλίας

Ειδικές Ενότητες

Υποστηρικτές Λειτουργίας

Εκθέματα