ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ 1945-2000

Η καταστροφή του συνόλου του ελληνικού ακτοπλοϊκού στόλου υπήρξε ένα από τα σοβαρότερα πλήγματα στη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Μετά την απελευθέρωση, το ελληνικό κράτος παρέλαβε στα πλαίσια των πολεμικών επανορθώσεων ορισμένα υπερήλικα πλοία τα οποία τοποθετήθηκαν σε διάφορες ακτοπλοϊκές γραμμές. Ένα από αυτά, το ΧΕΙΜΑΡΑ, ναυάγησε το 1947 καταγράφοντας μια από τις μεγαλύτερες ναυτικές τραγωδίες που σημειώθηκαν στις ελληνικές θάλασσες. Τα επόμενα χρόνια, η Ελλάδα συμφώνησε με την ιταλική κυβέρνηση στα πλαίσια των πολεμικών επανορθώσεων τη ναυπήγηση τεσσάρων ακτοπλοϊκών πλοίων τα οποία όμως κόστισαν πολύ περισσότερο από την πραγματική τους αξία.

Ουσιαστικά, όλη η μεταπολεμική ανάπτυξη της ελληνικής ακτοπλοΐας –ιδιαίτερα τις δύο πρώτες μεταπολεμικές δεκαετίες– πραγματοποιήθηκε από έναν μικρό αριθμό ιδιωτών, χωρίς τη συμμετοχή ή τη στήριξη της πολιτείας. Ξεκινώντας από το μηδέν, οι ακτοπλόοι της μεταπολεμικής εποχής, αξιοποιώντας παλιές βρετανικές θαλαμηγούς ή μετασκευάζοντας πολεμικά σκάφη σε επιβατηγά, επιχείρησαν να συνδράμουν στην προσπάθεια ανασυγκρότησης της χώρας ή στην οικονομική στήριξη των τόπων καταγωγής τους προσφέροντας τη δυνατότητα τακτικής επικοινωνίας των νησιών με την ηπειρωτική Ελλάδα.

Ωστόσο, καμία επιχειρήση του κλάδου δεν κατόρθωσε να προοδεύσει και να μακροημερεύσει, με τις περισσότερες να τερματίζουν τη λειτουργία τους με σημαντικές ζημίες. Άλλες επιχειρήσεις και επιχειρηματίες, διακρίνοντας το αδιέξοδο, αποφάσισαν να στρέψουν την προσοχή τους σε άλλους τομείς της ναυτιλίας.

Παρά τις αντιξοότητες, ο ακτοπλοϊκός στόλος εμπλουτίστηκε με την προσθήκη αξιόλογων μονάδων, ιδιαίτερα τις τελευταίες δεκαετίες του 20ού αιώνα. Συγχρόνως, η είσοδος μεγάλων εταιρειών της επιβατηγού ναυτιλίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών έδωσε τη δυνατότητα για την παραγγελία ενός σημαντικού αριθμού νεότευκτων πλοίων.

Σήμερα, η ελληνική ακτοπλοΐα έχει σημειώσει σημαντικά βήματα προόδου και –με ελάχιστες εξαιρέσεις– το επίπεδο του στόλου είναι αξιόλογο. Ωστόσο, κάποιες παθογένειες που σκίασαν ή επηρέασαν αρνητικά τη διαχρονική εξέλιξή της παραμένουν.

Η ενότητα αυτή παρουσιάζει το σύνολο των ακτοπλοϊκών πλοίων που δρομολογήθηκαν με αφετηρία το λιμάνι του Πειραιά από το 1945 μέχρι και το 1995.

Shares
Shares