Όροι χρήσης

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ κατά το Ν. 2121/1993 και τους συναφείς κανόνες ευρωπαϊκού δικαίου και διεθνών συμβάσεων η λήψη, αποθήκευση, αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου του παρόντος Ιστότοπου με οποιονδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της Αργώ Εκδοτική-Διαφημιστική ΜΕΠΕ, με την επιφύλαξη των όσων  ρητά και περιοριστικά αναφέρονται στους Όρους Χρήσης.

Όροι χρήσης
Ο παρών δικτυακός τόπος Greekshippingmiracle.org (εφεξής «Ιστότοπος») ανήκει στην εταιρεία Αργώ Εκδοτική-Διαφημιστική ΜΕΠΕ (εφεξής «Αργώ Εκδοτική»), της οποίας αποτελεί δημιούργημα πνευματικής ιδιοκτησίας και προστατεύεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, και ιδίως του νόμου 2121/1993 («Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα»), του ευρωπαϊκού δικαίου και των συναφών διεθνών συμβάσεων, η δε χρήση του υπόκειται στους εξής όρους:

1) Εκτός των ρητά αναφερομένων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), ο Iστότοπος περιλαμβάνει περιεχόμενο που αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Αργώ Εκδοτική. Το περιεχόμενο αυτό περιλαμβάνει ιδίως κείμενα, εικόνες, σχέδια, φωτογραφίες, γραφικά, βίντεο, λογισμικές εφαρμογές και παρεχόμενες υπηρεσίες και εν γένει όλων των αρχείων και δεδομένων του δικτυακού κόμβου, χωρίς να περιορίζεται σε αυτά.

2) Η Αργώ Εκδοτική ενθαρρύνει την ιδιωτική χρήση του περιεχομένου του Ιστότοπου για προσωπική ενημέρωση, καθώς και τη χρήση για εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς. Για μη κερδοσκοπικούς εκπαιδευτικούς ή μη κερδοσκοπικούς ερευνητικούς σκοπούς και μόνον επιτρέπεται η αναπαραγωγή ή αποθήκευση μεμονωμένων στοιχείων από τα αναφερόμενα ενδεικτικά στην προηγούμενη παράγραφο, τα οποία περιέχονται στον Ιστότοπο, με απαραίτητη προϋπόθεση την ένδειξη προέλευσής τους από τον Ιστότοπο (http://www.greekshippingmiracle.org) και την αναφορά των ονομάτων των δημιουργών (εφόσον αυτά εμφανίζονται στον Ιστότοπο), χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Ωστόσο, οι χρήστες θα πρέπει να είναι ενήμεροι ότι ορισμένα αρχεία ή δεδομένα ενδέχεται να αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία τρίτων μερών (συνεργατών φορέων, οργανισμών, εταιρειών κτλ.), και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς την άδεια αυτών των τρίτων μερών (που ενδέχεται να αναγράφονται στη σχετική ένδειξη του Ιστότοπου).

3) Απαγορεύεται αυστηρά η λήψη (downloading), αποθήκευση, αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μετάδοση ή διανομή οποιοδήποτε τμήματος του περιεχομένου του Ιστότοπου για εμπορικούς σκοπούς ή για οποιαδήποτε άλλη χρήση που δεν εμπίπτει στην παράγραφο 2 καθώς και η δημιουργία οποιασδήποτε παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου του Ιστότοπου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς πλην των αναφερόμενων στην παράγραφο 2 επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της Αργώ Εκδοτική ή οιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων.

5) Η Αργώ Εκδοτική δηλώνει ότι καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ωστόσο δεν εγγυάται, ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα, θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τυχόν λάθη θα διορθώνονται.  Το περιεχόμενο του Ιστότοπου και οι εν γένει πληροφορίες του είναι αποτέλεσμα έρευνας. Παρά το ότι έχει καταβληθεί κάθε προσπάθεια αντικειμενικής προσέγγισης δεν παρέχεται οιαδήποτε εγγύηση ακριβούς ιστορικής παρουσίασης του περιεχομένου του.

6) Ο παρών δικτυακός τόπος πιθανόν εμπεριέχει συνδέσμους (links) σε άλλους δικτυακούς τόπους, κατασκευασμένους από άλλους ιδιώτες και οργανισμούς. Οι παραπομπές αυτές παρέχονται για την εξυπηρέτηση των χρηστών, για παραπάνω πληροφορίες. Η Αργώ Εκδοτική δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση για το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την πληρότητα και την ποιότητα υπηρεσιών και την ασφάλεια άλλων δικτυακών τόπων που διασυνδέονται με τον Ιστότοπο μέσω συνδέσμων, ούτε για τους εξυπηρετητές (servers), μέσω των οποίων ο Ιστότοπος και άλλοι δικτυακοί τόποι τίθενται στη διάθεσή σας.

7) Τα προσωπικά δεδομένα που εισάγουν οι χρήστες για να στείλουν ηλεκτρονικά μηνύματα στην Επικοινωνία του Ιστότοπου συμπεριλαμβάνονται στα αρχεία της Αργώ Εκδοτική, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την καλύτερη εξυπηρέτηση και ενημέρωσή της και δεν αναπαράγονται ή διατίθενται σε τρίτα μέρη.

8) Η Αργώ Εκδοτική διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση τους Όρους Χρήσης του Ιστότοπου και να τους δημοσιεύει στην παρούσα σελίδα. Για τον λόγο αυτό, παρακαλούμε να επισκέπτεστε τακτικά τη σελίδα αυτή.