Πλοία Μεταφοράς Γενικών  Φορτίων 1960-1969

Πλοία Μεταφοράς Γενικών Φορτίων 1960-1969

Το φορτηγό πλοίο ARCHANGELOS G, 14.400 dwt, κατασκευάστηκε τον Ιανουάριο του 1960 στα ναυπηγεία της Ιαπωνίας Hitachi Zosen K.K., Osaka για την Asomatoi Compania Maritima S.A. υπό ελληνική σημαία. (1/125) Tο φορτηγό DUKE OF MISTRA, 15.800 dwt, κατασκευάστηκε τον...
Πλοία Μεταφοράς Γενικών  Φορτίων 1960-1969

Πλοία Μεταφοράς Γενικών Φορτίων 1950-1959

Το φορτηγό πλοίο VICTORIA, 9.950 dwt, κατασκευάστηκε τον Δεκέμβριο του 1950 στα βρετανικά ναυπηγεία Short Bros. Ltd., Sunderland για την Diana Compania Naviera S.A. υπό σημαία Παναμά. (1/214) Το φορτηγό πλοίο SEAWALL, 9.970 dwt, κατασκευάστηκε τον Ιανουάριο του 1951...